Đăng ký

Hội Điện quang và YHHN Việt Nam dự kiến tổ chức “Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 và hội nghị ASCI 2021”, thời gian hội nghị ASCI 2021 từ ngày 19 - 21 tháng 08 năm 2021, hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22  ngày 21 tháng 08 năm 2021, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội vào 17h30 ngày 20 tháng 08 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Almaz Long Biên.
Chúng tôi xin gửi tới quý đại biểu mức phí tham dự hai hội nghị như sau:

- Đại biểu tham dự hội nghị VSRNM lần thứ 22        : 500.000đ
 (trực tiếp - liên hệ BTC do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp)
- Đại biểu tham dự hội nghị VSRNM lần thứ 22 (trực tuyến)                : 300.000đ
- Đại biểu tham dự ASCI 2021                                : 500.000đ
 (trực tiếp - liên hệ BTC do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp)
- Đại biểu tham dự ASCI 2021 trực tuyến                                              : 300.000đ
Đề nghị quý đại biểu gửi đăng ký trên trang mạng ASCI-2020.org/vn từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 bằng 02 hình thức thanh toán trực tuyến và chuyển tiền vào tài khoản Hội:

            Tên tài khoản: VSRNM

            Số tài khoản VNĐ: 0011000229263

           Tên ngân hàng chuyển: Sở giao dịch Vietcombank.
            Địa chỉ ngân hàng: 11 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Nội dung chuyển khoản:
            1. Đăng ký hội nghị ASCI:   
ASCI - Mã đăng ký – Họ tên – SĐT hoặc email
            2. Đăng ký hội nghị VSRNM: 
VSRNM - Mã đăng ký – Họ tên – SĐT hoặc email


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top