Đăng ký

Hội Điện quang và YHHN Việt Nam dự kiến tổ chức “Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 và hội nghị ASCI 2021”, thời gian hội nghị ASCI 2021 từ ngày 19 - 21 tháng 08 năm 2021, hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 từ ngày 20-21 tháng 08 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng – số 107 đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng.
Chúng tôi xin gửi tới quý đại biểu mức phí tham dự hai hội nghị như sau:

1/ Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22:
Phí đăng ký hội nghị là 1.000.000 đồng/đại biểu (đăng ký trước), 1.500.000 đồng/đại biểu (đăng ký tại chỗ) bao gồm tiệc trưa, tiệc trà giữa giờ và tài liệu lưu hành tại hội nghị không bao gồm phí tiệc tối Galadinner.

2/ Hội nghị ASCI 2021: Miễn phí đăng ký khi tham gia đăng ký và tham dự hội nghị toàn quốc lần thứ 22

Đề nghị quý đại biểu gửi đăng ký trên trang mạng ASCI-2020.org/vn từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 bằng 02 hình thức thanh toán trực tuyến và chuyển tiền vào tài khoản Hội:

            Tên tài khoản: VSRNM

            Số tài khoản VNĐ: 0011000229263

            Tại ngân hàng: Sở giao dịch Vietcombank. Địa chỉ: 31-33 Ngô Quyền – Hà Nội


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top