Hướng dẫn nộp báo cáo

Để các báo cáo tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 được phong phú và chất lượng, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu gửi các ca, nhóm ca lâm sàng hay, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia báo cáo tại hội nghị.
Bài gửi tham gia sẽ được xét báo cáo tại hội nghị và phần tóm tắt sẽ được đăng trên cuốn Kỷ yếu hội nghị, những bài toàn văn có chất lượng sẽ được đăng trên tạp chí Điện quang Việt Nam, các báo cáo viên sẽ được miễn phí đăng ký hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 và khách sạn..
Hạn chót nhận bài 15 tháng 07 năm 2021, có thể gửi bài trên trang mạng ASCI-2020.org/vn từ ngày 01 tháng 05 năm 2021. Các báo cáo in trong quyển kỷ yếu không hạn chế, phông chữ quy định là “Times New Roman” cỡ chữ 14, bài viết không quá 07 trang khổ giấy A4, khoảng cách dòng đơn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CN. Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.
Địa chỉ: Trung tâm Điện Quang - Bệnh viện Bạch Mai - số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 091 941 6888
Thư điện tử: radiologyvn@gmail.com.
Website: ASCI-2020.org/vn


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top