Đăng ký tham dự


(will be used us ID to access the website laster)

Please enter your phone number. (Example: +12345678 ext 233)

Giá hội nghị (USD/người)

01.02 đến 30.04
Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 - VSRNM 22
Bác sĩ (Hội viên ASCI đóng phí) tham dự ASCI 2021
Bác sĩ (Hội viên ASCI chưa đóng phí/ không phải hội viên ASCI) tham dự ASCI 2021
Học viên/ nhân viên y tế khác tham dự ASCI 2021
Tiệc tối ASCI 2021
Người đi kèm tham dự ASCI 2021
(*) Phí đăng ký bao gồm phí tham gia hội nghị, thủ tục tiến hành hội nghị, đón tiếp, các bữa trưa, đồ uống và một bữa tiệc miễn phí.
Tổng (vnđ) *:

Phương thức thanh toán

Please select the form of payment
Điều khoản thanh toán (Chính sách hoàn/ hủy/ thay đổi...)

Điều khoản thanh toán
Tôi đồng ý với các chính sách và điều khoản thanh toán

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top