Tin tức

Thư mời hội nghị từ chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam

Việc tổ chức Hội nghị khoa học thường niên được tổ chức với chất lượng chuyên môn ngày một nâng cao thể hiện trong từng báo cáo khoa học đánh giá nỗ lực học tập nghiên cứu của các Hội viên nói riêng và của chuyên ngành Điện quang và YHHN nói chung

Thư chào mừng từ Chủ tịch Hội hình ảnh tim mạch ASCI châu Á

Thật vinh dự được mời bạn đến Đại hội ASCI lần thứ 14 do Hiệp hội hình ảnh tim mạch châu Á tổ chức. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 19-20 tháng 08 năm 2021

Thư mời tài trợ Hội nghị khoa học lần thứ 22 và hội nghị ASCI 2020

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 và hội nghị ASCI 2020 dự kiến khoảng 600 giáo sư, bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân toàn quốc, chuyên ngành Tim mạch tham dự, ngoài ra có khoảng 150 khách mời tham gia hội nghị là các giáo sư, bác sĩ đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top